sobota, 28 lutego 2015

11. Moje codzienne życie: co sądzę o szkole część.2/ My daily life: What do I think about school part.2

|Ariana Grande- One Last Time|

Polski: Cześć! Dzisiaj druga część z cyklu 'Moje codzienne życie'. Chcę wam powiedzieć jakie jest moje nastawienie do szkoły. Obecnie jestem w drugiej klasie liceum. Czy lubię szkołę? To zależy. Lubię spotykać się tam z przyjaciółmi i jest to też dobre miejsce, żeby znaleźć nowe przyjaźnie, ale to też miejsce, które szczerze mówiąc przyprawia nas o stres przez sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi czy jeszcze coś podobnego. Ale hej, przecież drobna ilość stresu jest mobilizująca więc nie jest aż tak źle. W mojej opinii jeśli tylko chcesz się uczyć możesz to zrobić w każdej szkole. Jestem osobom, która chce coś osiągnąć w życiu, chcę być wykształcona i dumna z tego co osiągnęłam. W przyszłości chce studiować. Zdaje sobie sprawę, że dużo rzeczy, których uczymy się w szkole nie są nam przydatne w naszym późniejszym życiu codziennym, ale to daje nam pewną bazę, dzięki temu nie jesteśmy mówiąc w skrócie głupi i wiemy trochę więcej nie skupiając się tylko i wyłącznie na kierunku w których chcemy się edukować. Uczenie się nie jest dla mnie aż tak trudne. Umiem zrobić to szybko i efektywnie. Dużo ludzi uczy się przed jakimś testem nawet kilka godzin, dla mnie jest to około 30 min czy godzina. Czemu? Regularność, dobra organizacja czasu i przerwy! Jeśli uczysz się regularnie i nie wszystkiego na raz jak ja będzie ci dużo łatwiej coś powtórzyć niż uczyć się całego materiału od zera. Też jeśli uczysz się regularnie zazwyczaj nie zabiera ci to dużo czasu ponieważ są to małe partie materiału a w rezultacie jesteś też przygotowany/przygotowana na niezapowiedziane kartkówki itd. i tak jak ja ciągle masz czas wyjść gdzieś z przyjaciółmi i się wyluzować. Nie denerwuję się przez testami czy kartkówkami. Nie panikuję gdy muszę coś napisać. Jestem tylko trochę zestresowana kiedy muszę odpowiadać albo wykonać jakąś prezentację przed klasą, ale to normalne, każdy tak ma. Jestem pewna siebie ponieważ mam przekonanie, że skoro uczyłam się uczciwie powinnam zdać. Ale jeśli nie zdam danego testu to przecież nie koniec świata po prostu podchodzę do niego ponownie tak szybko jak tylko mogę żeby nie mieć zaległości. Każdy jest inny, ale możecie spróbować kilku moich wskazówek (regularność, brak zaległości) a może akurat będzie to dla was pomocne. Mam taką nadzieję. Po prostu bądźcie szczęśliwi, spędźcie tam czas z przyjaciółmi albo znajdźcie nowych znajomych z którymi możecie odpocząć. Każdy ma gorsze momenty w szkole. Ja nie jestem idealna, dostaję czasami gorsze oceny, i chwile kiedy trudno jest mi się czegoś nauczyć ale nigdy się nie poddaję. Więc nie bądźcie zestresowani i uśmiechnijcie się :)

English: Hi there! It's the second post from 'My dailly life' series. Today I want to tell you something about my attitude to school. I'm in the second grade of high school right now. Do I like school? It depends. I like to meet with my friends there and it's great place to find new friendships as well but it's also a place which honestly makes you a little bit stressed because of tests or something similar. But hey, a little bit ammount of stress is energizing so it's not that bad. In my opinion, when you want to learn you can do it in every school. I'm the person who wants to achieve something in life, I want to be educated and be proud of myself. In future I want to study at the university. I know that lots of thing that we learn at school isn't useful in our future life, but it gives you a base so you're not stupid and know a little bit more things not only from the direction you want to be educated. Learning is not so hard for me. I can do it fast and effective. Lot's of people learn few hours for a normal school test, for me it's only 30 min or one hour, why? Regularity good organization and breaks! If you learn regulary and don't do everything at once like me it'll be much easier to reprise than learn huge ammount of material from the beggining. Also if you learn regulary it usually doesn't take much time because it's just small parts of material and in addition you're prepared for any unannounced pop quizes or something, and like me you're still have time to go out and to chill. I'm not nervous before tests of pop quizes, I never pannic when I have something to write. I'm just a little bit stressed when I must answer or during any presentation, but it's normal. I'm confident because I've learned so I should pass. But if I fail any exams it's not the end of the world I just come over to it as fast as I can bacause I don't want to have arrearages. Everyone is different, but you can try to some of my tips like (regularity or not to have arrearages), and mabye it will be helpful, I hope so :) Just be happy, spend time with your friends there or find new good buddies to chill with. Everyone had worse moments at school, I'm not perfect and also have worse marks, and times when it's hard for me to learn sommething but I never give up, so don't be overstressed and smile :) 


środa, 18 lutego 2015

10. Coś o mnie część.2/Something about me part.2

|Daddy Yankee- Limbo|


Polski: Witajcie, dzisiaj trochę inaczej niż zwykle. Zamiast sama wypisywać wam informacje o sobie jak ostatnio, proszę abyście pod tym postem w komentarzach zadawali mi pytania. Wydaje mi się, że tak będzie prościej a dowiecie się o mnie akurat tego co was w danej chwili interesuje. W kolejnej części 'Coś o mnie' czyli najprawdopodobniej w marcu postaram się wybrać kilka pytań i na nie odpowiedzieć. Więc do dzieła, czekam na pytania. Do następnego postu, Pozdrawiam :)

English: Hi, it will be a little bit different that usual. Instead of writing any informations about me like last time, I will request you to ask me some questions under that post. I think that will be better to do this in this way and you'll find out what is interesting for you in that moment. In next part of 'Something about me', probably in March I'll try to choose some questions and answer. So let's do this! I'm wainting for your questions. See ya next time. All the best for you all :)

sobota, 14 lutego 2015

9. Fitness cz.2- Wskazówki/ Fitness part. 2 - Tips

|Selena Gomez- My Dilemma 2.0|


Polski: Witajcie kochani. Kolejna część fitnessu. Dzisiaj wskazówki, którego mogą być bardzo przydatne zwłaszcza dla początkujących. Każdy czasem zaczyna a takie drobne rady pomagają na starcie.

-Nie odkładaj nic na jutro, zrób to dzisiaj.
-Niech ruch sprawia ci radość, nie może być katuszą czy nieprzyjemnym obowiązkiem bo wtedy szybko odpuścisz.
-Nie wywieraj na siebie presji, efekty nie przychodzą od razu, bądź cierpliwa.
-Znajdź motywację.
-Znajdź taką aktywność, którą polubisz, jest przecież tak wiele możliwości.
-Nie ma efektów bez odpowiedniej zdrowej diety.
-Ruszaj się regularnie.
-Nie zaczynaj od najtrudniejszych treningów, zacznij od prostszych, przyzwyczaj swoje ciało.
-Mierz się w obwodach, waga nie zawsze jest adekwatna do wyglądu.
-Pij wodę.
-Nie szukaj wymówek.
-Jeśli masz jakieś przeciwwskazania zdrowotne przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem.
-Nie przechodź od skrajności w skrajność, nie nadwyrężaj swojego organizmu.
-Zrób przynajmniej jeden dzień regeneracji w tygodniu i odpocznij, to niezwykle ważne.
-Kto pyta nie błądzi, nie wstydź się.
-Gdy czasem masz słabszy dzień i nie poćwiczysz nie przejmuj się porażką, tylko się nie poddawaj, jutro przecież jest nowy dzień i nowe wyzwania przed tobą. Jedno potknięcie nie przekreśla całej twojej pracy.
-Bądź z siebie dumna/dumny.
-Używaj sprzętu aby urozmaicać trening, jednak jego brak wcale nie jest wymówką, bowiem do ćwiczeń nie potrzebujesz nic innego oprócz swojego ciała.


English: Hi everyone. It's the time for next fitness part. Today, tips which can be very useful especially for beginners. Everyone sometimes starts new things and that kind of small advices can be really helpful at the start.

-Do not delay anything for tomorrow, do it today.
-Let moving makes you happy, it shouldn't be a torture or unpleasant duty if so you'll give up really quickly.
-Do not exert pressure on yourself, effects don't come really fast, be patient.
-Find your motivation.
-Find that kind of activity that you like, there are so many possibilities.
-There are no effects without proper diet.
-Exercise regularly.
-Do not start from the hardest exercises, begin with easier ones, let your body get used to it.
-Measure yourself in girths, weight is not always adequate to your look.
-Drink water.
-Do not search for excuses.
-If you have any health contraindications consult with your doctor before starting a training.
-Do not convert from extreme to extreme, do not strain your body.
-Do at least one day of regeneration in a week and have rest, it's really important.
-Don't be shy and asking.
-If you sometimes have worse day and you won't work out, don't bother yourself, just don't give up, tomorrow is a new day and new challenges ahead. One little failure doesn't destroy your all hard work.
-Be proud of yourself.
-Use sport equipment to intersperse your workout, however if you don't have it it's not an excuse, because all you need to exercise is just your body.

poniedziałek, 9 lutego 2015

8. Moda i Uroda cz.2-Inspiracje /Fashion and beauty part.2-Inspirations

|Sean Paul ft. Alexis Jordan- Got 2 Luv U|

Polski: Modowe inspiracje. Randka czy wyjście ze znajomymi. Zainspiruj się i stwórz świetny look. A wam która podoba się najbardziej? Korzystając z okazji zapraszam na moje we<3it :)

English: Fashion inspirations. Date or hanging out with your friends. Inspire yourself and create an awesome look. Which one do you like the most? Anyway, follow me on we<3it :)